Hyr Google Analytics-konsult

Även om ditt företag behöver fler resurser inom digital analys i allmänhet och Google Analytics i synnerhet kan steget till att anställa en digital analytiker ibland vara alldeles för långt.

Motsvarar behovet inte en heltidstjänst kan det vara svårt att hitta en Google Analytics-specialist som vill arbeta deltid, eller fylla ut resten av anställningen med andra arbetsuppgifter.

Är behovet tidsbegränsat kan det bli en utmaningen att hitta en erfaren resurs som snabbt blir självgående.

Istället för att anställa, kan ditt företag hyra en senior konsult inom Google Analytics och Google Tag Manager (GTM) med mer än 15 års erfarenhet.

Denna tjänst från Digital Analytics Support kan till exempel omfatta följande arbetsuppgifter:

  • Definition och uppföljning av KPI:er.
  • Utveckling av effektiva dashboards och rapporter.
  • Planering och genomförande av analyser på uppdrag av intressenter inom organisationen.
  • Optimering av företagets kampanjer och tjänster baserat på digital analys.
  • Löpande kvalitetskontroll och underhåll av Google Analytics- och Google Tag Manager-implementeringar.
  • Utveckla och projektleda användandet av Google Analytics, GTM och datalager inom organisationen.
  • Hålla internutbildningar i digital analys.
  • Agera kravställare mot interna och externa leverantörer.

Eftersom ditt företag själv väljer hur mycket hjälp ni behöver per månad blir det en kostnadseffektiv lösning att hyra en Google Analytics-konsult jämfört med att anställa.

Tjänsten är en månadsprenumeration där minsta avtalsperiod är 3 månader.

Månadsavtal

Dagar per månad248
Pris per månad 18.00032.00056.000
Pris per dag 9.0008.0007.000
Pris per timme1.1251.000875


Samtliga priser är SEK exkl. moms och reserelaterade kostnader.
För fullständiga villkor, se Priser-sidan.

Är du och ditt företag intresserade av att hyra en erfaren Google Analytics-konsult? Ring Dan Pahlén.

040-19 10 00

Eller skicka ett meddelande