Google Analytics-support och rådgivning

Om ditt företag använder Google Analytics är det inte osannolikt att det ibland dyker upp frågor, utmaningar eller problem som kan vara svåra att klara av på egen hand.

Om Google Analytics dessutom utgör ett viktigt verktyg för analys och optimering i den dagliga verksamheten kan det vara en utmaning i sig att skaffa egna resurser med tillräckligt bred kompetens och erfarenhet för att hantera såväl löpande rapportering, analys och underhåll som felsökning av Google Analytics-implementeringen när datainsamlingen plötsligt inte fungerar som den skall.

Oavsett om ditt företag har behov av Google Analytics-support under några timmar eller vill ha löpande hjälp 1-2 dagar i veckan under ett halvår, kan Digital Analytics Support erbjuda rådgivnings- och supporttjänster både på ad hoc-basis och enligt månadsavtal.
För aktuella prisuppgifter och villkor, se Priser-sidan.

Här följer ett antal exempel på vad Digital Analytics Support kan hjälpa ditt företag med:

 • Definition av nyckeltal (KPI:er) och mätpunkter.
 • Implementering av Enhanced E-commerce tracking.
 • Migrering till Universal Analytics.
 • Implementering av Google Analytics via Google Tag Manager (GTM).
 • Bortfiltrering av referral spam i rapporter.
 • Uppsättning av konverteringsmål och funnels (trattar).
 • Felsökning av datainsamling, tracking scripts och inställningar.
 • Uppsättning av Google Analytics-konton och vyer (profiler).
 • Länkning av AdWords-konton och Search Console (Google Webmaster Tools).
 • Uppsättning av remarkeringlistor.
 • Kampanjtaggning med Google Analytics kampanjparametrar.
 • Uppsättning av Anpassade rapporter (Custom reports) och Dashboards.
 • Tolkning och analys av Google Analytics-data (exempelvis utvärdering av trafikkällor och navigationsanalys).
 • Löpande rapportering av insamlad data.
 • Export av Google Analytics-data via API.
 • Integration av Google Analytics med CRM.
 • Uppsättning av Upplysningshändelser (Intelligence Alerts).
 • Övervakning av viktig data.
 • Uppsättning av Avancerade segment (Custom segments).

Vid behov av Google Analytics-support, ring Dan Pahlén

040-19 10 00

Eller skicka ett meddelande