Google Analytics Kvalitetskontroll

Syftet med att göra en kvalitetskontroll av en existerande Google Analytics-implementering är att identifiera och åtgärda eventuella fel som påverkar datainsamlingen samt avgöra om kvaliteten på insamlad data motsvarar den nivå som kan förväntas utifrån den behovsanalys och den implementeringsplan som ligger till grund för Google Analytics-uppsättningen.

En korrekt implementering är en given förutsättning för att kunna dra slutsatser och fatta beslut baserade på data som Google Analytics samlar in från ditt företags webbplatser, mobilsajter, appar och andra plattformar.

En kvalitetskontroll genomgår nedanstående delar av en Google Analytics-uppsättning:

 • Trackingscripts.
 • Google Tag Manager-scripts som är relaterade till Google Analytics-implementeringen.
 • Konto- och profilstruktur.
 • Inställningar för konton, egendomar och vyer (profiler).
 • Filters.
 • Konverteringsmål och funnels (trattar).
 • E-commerce tracking, inklusive testköp i webbshop.
 • Kampanjtaggning.
 • Integration med AdWords-konton och Search Console (Google Webmaster Tools).

Om kvalitetskontrollen skall göras utifrån specifika användare genomgås även följande delar:

 • Avancerade segment (Custom segments).
 • Anpassade rapporter (Custom reports).
 • Översikter (Dashboards).

Fel, problem eller andra synpunkter som framkommer under arbetet med kvalitetskontrollen dokumenteras i en rapport i form av en åtgärdslista med rekommenderade lösningar.

Digital Analytics Support bistår därefter med support, rådgivning och implementeringshjälp för att säkerställa att rapporterade fel och problem blir åtgärdade på ett bra sätt.

Om du vill veta mer om hur en Google Analytics Kvalitetskontroll kan hjälpa ditt företag är du välkommen att ringa Dan Pahlén.

040-19 10 00

Eller skicka ett meddelande