Google Analytics Behovsanalys

Om ditt företag står inför en implementering av en webbanalysplattform är det en god idé att låta den processen inledas med en behovsanalys, för att i möjligaste mån säkerställa att analysplattformen kommer att kunna tillgodose alla analys- och rapporteringsbehov som kan tänkas finnas inom organisationen.

Behovsanalysen bör resultera i ett dokument som beskriver nyckeltal (KPI:er), övriga mätpunkter, krav på rapportering (innehåll, format, mottagare, e.t.c) samt tekniska möjligheter och eventuella begränsningar som har betydelse för det kommande implementeringsarbetet.
Behovsanalysen ligger sedan till grund för estimering och utarbetande av konkreta implementeringsplaner.

Om den valda webbanalysplattformen heter Google Analytics hjälper Digital Analytics Support gärna till att genomföra en behovsanalys åt ditt företag.
Beroende på omfattningen i antal sajter, appar och andra plattformar genomförs ett lämpligt antal workshoppar med relevanta representanter för organisationen.
Vi omsätter sedan resultaten från dessa workshoppar och övrig dialog till den färdiga behovsanalysen.

Om du vill veta mer om en behovsanalys inför en Google Analytics-implementering är du välkommen att ringa till Dan Pahlén.

040-19 10 00

Eller skicka ett meddelande