Välkommen till Digital Analytics Support – konsult inom Google Analytics och Google Tag Manager

Hela poängen med att ha en analysplattform som Google Analytics är att du skall kunna agera och fatta beslut utifrån den data som samlas in från dina webbplatser, mobilsajter, appar eller andra plattformar.

Oavsett om det gäller optimering av kampanjer, analys av köpprocesser, konverteringsoptimering (CRO) eller analys och rapportering i allmänhet så är det helt avgörande att det valda webbanalysverktyget är korrekt implementerat så att du kan lita på att insamlad data är så rättvisande som möjligt.

Därför inleds ett samarbete med Digital Analytics Support ofta med en kvalitetskontroll av ditt företags Google Analytics-uppsättning.

Google Analytics konsulttjänster

KVALITETSKONTROLL

Innan din analyticsdata bör användas på fullt allvar gör vi en kvalitetskontroll av Google Analytics-implementeringen.

Kontrollen omfattar bland annat trackingscripts, inställningar i Google Analytics-konton, konverteringsmål och filters.

Eventuella fel eller problem redovisas och förklaras i en rapport. Därefter säkerställer vi att nödvändiga åtgärder blir korrekt implementerade.

Läs mer

BEHOVSANALYS

Vi genomgår och diskuterar samtliga aspekter av en Google Analytics-uppsättning med relevanta representanter för de sajter, mobilappar och andra plattformar som omfattas av trackingen.

Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt identifiera alla nyckeltal (KPI:er), mätpunkter och rapporteringskrav samt tekniska möjligheter och begränsningar.

Resultatet blir ett strategiskt dokument som ger en översikt av hur Google Analytics-uppsättningen bör se ut för att motsvara de behov som har framkommit.

Läs mer

IMPLEMENTERING

Baserat på resultaten från en behovsanalys utarbetar vi en implementeringsguide med trackingscripts och kodexempel samt bistår ditt företags IT-resurser med support under hela implementeringsfasen.

Vi tar hand om all konfigurering av Google Analytics-konton såsom uppsättning av konverteringsmål, bortfiltrering av intern trafik och länkning av AdWords-konton.

Läs mer

SUPPORT & RÅDGIVNING

Digital Analytics Support tillhandahåller rådgivnings- och supporttjänster inom det mesta som rör Google Analytics.

Det kan exempelvis handla om hjälp med implementering av e-commerce tracking, bortfilrering av referral spam, uppsättning av dashboards eller hjälp med analys av insamlad data och löpande rapportering.

Läs mer

UTBILDNING

En Google Analytics-utbildning skräddarsys efter de behov, förkunskaper och önskemål du och dina kollegor har.

All undervisning sker (om möjligt) utifrån ditt företags Google Analytics-konto(n).
Därmed blir diskussioner som vilka rapporter som är bäst att använda, eller hur man med hjälp av Multi-Channel Funnels analyserar kampanjers förmåga att bidra till konvertering, om inte mer intressanta så i alla fall mer relevanta.

Läs mer

Google Tag Manager (GTM)

Många företag använder idag Google Tag Manager för att snabbt och enkelt kunna implementera och underhålla diverse tracking- och andra marketingscripts på sina sajter.

Tillsammans med ett väl definierat datalager är GTM ett kraftfullt verktyg – inte minst vid implementering av Google Analytics.

Läs mer

Vill du veta mer om hur Digital Analytics Support kan hjälpa ditt företag med Google Analytics och Google Tag Manager? Ring Dan Pahlén.

040-19 10 00

Eller skicka ett meddelande