Google Analytics-implementering

En implementering av Google Analytics bör föregås av en behovsanalys för att säkerställa att den blir så fullständig som möjligt.
Behovsanalysen ligger till grund för att utarbeta en konkret implementeringsplan för trackingscripts, konfigurering av Google Analytics samt implementering av rapportering.

Implementering av trackingscripts

Trackingscripts levereras i en implementeringsguide med beskrivningar av scripten och tillhörande kodexempel som ditt företags IT-resurser kan anpassa till de konkreta förutsättningar som gäller för de aktuella sajterna eller apparna.

Digital Analytics Support bistår de IT-resurser som genomför scriptimplementeringen med rådgivning och support under hela implementeringsfasen.

Exempel på trackingscripts som kan ingå i implementeringsguiden:

 • Ett generellt Google Analytics tracking code script som skall implementeras på alla sidor.
 • Cross-domain tracking scripts för länkar mellan olika domäner.
 • E-commerce scripts för tracking av produktvisningar, klick på ”Köp”-knappar, ordervärden och sålda produkter i en webbshop.
 • Event tracking scripts för mätning av klick på utgående länkar, nerladdning av PDF-filer, scrollning av sida, e.t.c.
 • Scripts för att skicka Custom Dimension-värden med CRM-data till Google Analytics.

Om Google Analytics skall implementeras genom Google Tag Manager (GTM) kommer implementeringsguiden att innehålla en beskrivning av hur datalager fungerar, samt en genomgång av alla datalager-parametrar och ”dataLayer.push-events” som har definierats och omfattas av implementeringen.

Konfigurering av Google Analytics

Den del av implementeringen som omfattar konfigurering av Google Analytics och eventuellt Google Tag Manager hanteras helt och hållet av Digital Analytics Support.

Konfigureringen kan bland annat omfatta:

 • Uppsättning av Egenskaper och Vyer (profiler) i Google Analytics-konton.
 • Bortfiltrering av oönskade query-parametrar från URL:er i rapporter.
 • Definition och uppsättning av content groups.
 • Bortfiltrering av intern trafik.
 • Förebyggande bortfilrering av referral spam.
 • Uppsättning av konverteringsmål och funnel-rapporter (trattar).
 • Länkning av Google Analytics- och AdWords-konton.
 • Uppsättning av Avancerade segment (Custom Segments).
 • Definition och uppsättning av Upplysningshändelser (Intelligence Alerts).
 • Uppsättning av taggar, regler och makron i Google Tag Manager.

Implementering av rapportering

Beroende av vilka behov som har fastställts gällande rapporteringen består denna implementering typiskt av 2 delar:

 • De rapporteringsmöjligheter som Google Analytics rapportgränssnitt erbjuder i form av standardrapporter, Anpassade Rapporter, Dashboards och export av rapporter.
  Digital Analytics Support tar hand om all konfigurering.
 • Rapportering och visualisering av data i andra system.
  Digital Analytics Support står för rådgivning och support vid export av data via Google Analytics API och integrering med tredjepartssystem. Beroende på vilka rapporteringsverktyg som är involverade kan vi ansvara för konfigureringen av dessa.

Övrig implementering

Google Analytics-implementeringar omfattar inte sällan fler beståndsdelar än de som redan har nämnts ovan.
En av de vanligaste delarna är implementering av rutiner för taggning av kampanjer.

Du är välkommen att kontakta Dan Pahlén för mer information om vad en implementering av Google Analytics kan innebära för ditt företag.

040-19 10 00

Eller skicka ett meddelande