Google Analytics - Support, rådgivning och utbildning

Hela poängen med att ha en analysplattform som Google Analytics är att du skall kunna agera och fatta beslut utifrån den data som samlas in från dina webbplatser, mobilsajter, appar eller andra relevanta plattformar.
Oavsett om det gäller optimering av kampanjer, analys av köpprocesser, konverteringsoptimering (CRO) eller analys och rapportering i allmänhet så är det helt avgörande att det valda webbanalysverktyget är korrekt implementerat så att du kan lita på att insamlad data är så rättvisande som möjligt.
Därför inleds ett samarbete med Digital Analytics Support nästan alltid med en kvalitetskontroll av ditt företags Google Analytics-uppsättning.

Kvalitetskontroll av Google Analytics-implementering

En kontroll av ditt företags Google Analytics-implementering genomförs för att undersöka om den innehåller några fel som behöver rättas till innan din analyticsdata kan användas på fullt allvar.
Kvalitetskontrollen omfattar bland annat genomgång av trackingscripts, inställningar i Google Analytics-konton, konverteringsmål och filters.
Eventuella fel eller problem förklaras i en rapport. Därefter säkerställer vi att nödvändiga åtgärder blir korrekt implementerade.

Läs mer om Kvalitetskontroll
 

Ring till Dan Pahlén för mer information om support-, rådgivnings- och utbildningstjänster kring Google Analytics.

040-19 10 00
 

The Hero!

Förutsatt att implementeringen inte innehåller några allvarliga problem kan vi tillsammans gå vidare och börja utveckla, anpassa och - inte minst - använda Google Analytics utifrån de specifika behov och förutsättningar som gäller för din verksamhet.
Den processen omfattar i större eller mindre utsträckning nedanstående faser:

Google Analytics Behovsanalys

Vi genomgår och diskuterar samtliga aspekter av en Google Analytics-uppsättning med relevanta representanter för de sajter, mobilappar och andra plattformar som omfattas av trackingen.
Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt identifiera alla nyckeltal (KPI:er), mätpunkter och rapporteringskrav samt tekniska möjligheter och begränsningar.
Resultatet blir ett strategiskt dokument som ger en översikt av hur Google Analytics-uppsättningen bör se ut för att motsvara de behov som har framkommit.

Läs mer om Behovsanalys

Implementering av Google Analytics

Baserat på resultaten från behovsanalysen utarbetar vi en implementeringsguide med trackingscripts och kodexempel samt bistår ditt företags IT-resurser med support under hela implementeringsfasen.
Vi tar hand om all konfigurering av Google Analytics-konton såsom uppsättning av konverteringsmål, bortfiltrering av intern trafik och länkning av AdWords-konton.

Läs mer om Implementering

Google Analytics-support och rådgivning

Digital Analytics Support tillhandahåller rådgivnings- och supporttjänster inom det mesta som rör Google Analytics.
Det kan exempelvis handla om hjälp med migrering till Universal Analytics, implementering av e-commerce tracking, bortfilrering av referral spam, uppsättning av dashboards eller hjälp med analys av insamlad data och löpande rapportering.

Läs mer om Rådgivning och Support

Skräddarsydda Google Analytics-utbildningar

En Google Analytics-utbildning skräddarsys efter de behov, förkunskaper och önskemål du och dina kollegor har.
All undervisning sker (om möjligt) utifrån ditt företags Google Analytics-konto(n). Därmed blir diskussioner som vilka rapporter som är bäst att använda, eller hur man med hjälp av Multi-Channel Funnels analyserar kampanjers förmåga att bidra till konvertering, om inte mer intressanta så i alla fall mer relevanta.

Läs mer om Utbildning
 
 

Vill du veta mer om hur Digital Analytics Support kan hjälpa ditt företag med Google Analytics? Ring Dan Pahlén.

040-19 10 00

Några av våra kunder